Rezia Maria Molfino

Rezia Maria Molfino

University of Genova
Italy

Biography

Steven Guan

Steven Guan

Xi'an Jiaotong-Liverpool University
China

Biography

Janusz Kacprzyk

Janusz Kacprzyk

Systems Research Institute Polish Academy of Sciences
 Poland

Biography

Piotr Kulczycki

Piotr Kulczycki

AGH University of Science and Technology
Poland

Biography

Marcello Pellicciari

Marcello Pellicciari

University of Modena and Reggio Emilia, Italy

Biography

Pasquale Arpaia

Pasquale Arpaia

University of Sannio
Italy

Biography

Fathi M. Salem

Fathi M. Salem

Michigan State University
United States

Biography

Sabri Arik

Sabri Arik

Istanbul University
Turkey

Biography

Yanxiang He

Yanxiang He

Wuhan University
 China

Biography

Elena Raducan

Elena Raducan

University of Galati & Head of SIMO-P, Romania

Biography

Ying Tan

Ying Tan

Peking University
China

Biography

 Guoqian Chen

Guoqian Chen

Peking University
China

Biography

Marian Gaiceanu

Marian Gaiceanu

University of Galati
Romania

Biography

Mihaela Andrei

Mihaela Andrei

University of Galati
Romania

Biography

Ridha Hambli

Ridha Hambli

Orleans University
France

Biography

Tanmay Chakraborty

Tanmay Chakraborty

Co-Founder of Antum Lab LLP
 India

Biography