Biography

He got 2003-2004 Ph.D, Faculty of Science and Technology Evolutionary Biology Centre, Department of Molecular Evolution, Uppsala University, 1997-1998 Ph-Lic. (Licentiate of Philosophy), Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårdsochjordbruksvetenskap, Plant Biology, Uppsala; 1997-1998 Masters, Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-ochjordbruksvetenskap, Plant Biology, Uppsala; 1991-1992 Bachelors, Faculty of Science, Department of Biological Sciences, Omar Al Mukhtar Universitey